Wat is een parkeerplaats op eigen terrein (POET)?

Een 1e vergunning wordt niet uitgegeven als er eigen parkeergelegenheid is, zoals bijvoorbeeld een parkeerplaats op eigen terrein (oprit, carport) of een parkeergarage (garagebox, parkeerplaats in gebouw of garage die bij de woning/wooncomplex hoort).


Beschrijving Parkeerplaats op eigen terrein

1. Parkeerplaats waarover de aanvrager beschikt of kan beschikken op grond van eigendom, erfpacht, huur, ingebruikgeving of anderszins. Hier valt niet een parkeerabonnement voor een openbaar toegankelijke private parkeergarage onder.

2. Parkeerplaats waarop de aanvrager aanspraak kan maken (al dan niet via een wachtlijst) in een garage of op een perceel, omdat deze volgens een raadsbesluit, een bouwvergunning, een omgevingsvergunning, een erfpachts- of splitsingsakte of een huur- of koopovereenkomst, voor de woning van de aanvrager bestemd is.

3. Voormalige parkeerplaats op eigen terrein, aangelegd vóór 15-9-2023 (ingangsdatum Nota Parkeernormen 2023) die door of vanwege de aanvrager een andere bestemming dan die van parkeerplaats heeft gekregen.

4. Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken van de aanvrager of een medebewoner.