Uitbreiding betaald parkeergebieden

29 apr 2024

Vanaf 1 juli 2024 wordt het betaald parkeergebied in stappen uitgebreid. Er komt betaald parkeren in alle gebieden tot en met de buitenring. Deze maatregel is in juli 2023 vastgesteld door de gemeenteraad en is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Hiermee houdt Hilversum de  wijken leefbaar, bereikbaar en verkeersveilig. 

Uitbreiding betaald parkeren

Het uitbreiden van het betaald parkeergebied gebeurt in vijf stappen. Per stap komt er een gebied bij. De start is in de wijk Oost, waar vanaf 1 juli 2024 betaald parkeren ingevoerd wordt. Daarna volgen Sportpark en Zuid, Oude Haven, Raadhuis en tot slot Noord. Op 1 juli 2025 is de uitrol klaar en is in het hele gebied tot en met de buitenring betaald parkeren ingevoerd. Wethouder Bart Heller (Mobiliteit): "Veel bewoners geven aan dat ze willen dat de wijken leefbaar en bereikbaar blijven. Met de uitbreiding van het betaald parkeren dringen we de parkeeroverlast terug en zorgen we ervoor dat bewoners, die een parkeervergunning kunnen aanvragen, zelf in hun buurt kunnen parkeren."

Informeren

Rond 7 mei 2024 stuurt de gemeente een brief naar alle adressen in het Uitbreidings Oost en eind mei een brief naar de overige uitbreidingsgebieden tot en met de buitenring. In die brief staat informatie over de planning en meer informatie over parkeervergunningen voor bewoners. Daarnaast staat er vanaf begin mei meer informatie  over de uitbreiding van het betaald parkeergebied op de website van de gemeente. Twee maanden voor de invoering van betaald parkeren in een wijk krijgen bewoners en ondernemers een brief waarin ze worden ingelicht over de werkzaamheden en meer praktische informatie over de aanvraag van een parkeervergunning en de regeling voor bezoekers.
Ook van ParkeerService ontvangt iedereen op tijd een brief om een vergunning aan te vragen.

Invoeringsfase Gebiedsnaam Planning
1. Oost 1 juli 2024
2. Zuid en Sportpark 1 november 2024
3. Oude Haven 1 februari 2025
4. Raadhuis 1 mei 2025
5. Noord 1 juli 2025